This is alternative content.

Cenník

Detské kurzy

Maximálny počet detí v kurze 8.

TYP CVIČENIA   INTENZITA    POČET CVIČEBNÝCH HODÍN    CENA / KURZ    CENA / CVIČEBNÁ HODINA 
KINDERKO POHYBOVKA 50 minút 8 - (1 x do týždňa) 48 €  
8 - (2 x do týždňa) 40 €
KINDERKO AEROBIK 50minút 1   5 €
8 - (1 x do týždňa) 24 € 3 €

 

Kurzy pre dospelých

Na cvičenie pilates a joga je maximálny počet osôb 6.

  TYP CVIČENIA    INTENZITA    POČET CVIČEBNÝCH HODÍN    CENA PERMANENTKY    CENA / CVIČEBNÁ HODINA 
ZUMBA 60 minút 1   3 €
8 22 €
platnosť permanentky 
2 mesiace
2,75 €
8 20 €
platnosť permanentky
6 týždňov
2,5 €
8 16 €
platnosť permanentky
4 týždne
2 €
BODY WORK 60 minút 1   2,5 €
8 18 €
platnosť permanentky 
2 mesiace
2,25 €
8
16 €
platnosť permanentky
6 týždňov
2 €
JOGA 60 minút 1    5 €
8 - (1 x do týždňa) 32 € 4 €
PILATES 60 minút 1   5 €
8 - (2 x do týždňa) 40 € 4 €

 

JURION si vyhradzuje právo:

1. Cvičebné hodiny sa realizujú pri účasti minimálne 3 osôb.

2. Neotvoriť kurz v prípade nedostatočného počtu záujemcov. V takomto prípade dostane už zapísaný záujemca náhradný termín. Ak mu nevyhovuje, JURION sa zaväzuje vyplatiť platbu (ak je uhradená) v plnej sume naspäť.

3. Od doručenia prihlášky po realizáciu platby držíme miesto v kurze max. do 4 dní. Keď dovtedy nezrealizujete platbu, miesto prepustíme ďalšiemu záujemcovi. Prihlášku posielame mailom po vyžiadaní na jurion@jurion.sk, (platí v prípade detských kurzov).

4. Storno kurzu nie je možné. Nárok na vrátenie kurzovného má klient iba v prípade, ak nemohol absolvovať kurz preukázateľne vinou prevádzkovateľa.

5. V prípade vašej neúčasti na kurze (detské kurzy) je nutné tento fakt ohlásiť telefonicky alebo sms najneskôr do 8:00 v deň lekcie. Ak tak neurobíte, vaša lekcia prepadne a nemôžete si ju už nahradiť. Nahrádzať si je možné max. 2 hodiny a to do 2 mesiacov od riadneho ukončenia vami zaplateného kurzu. Náhradné hodiny je potrebné si vopred telefonicky alebo osobne dohodnúť. Vymeškanie dohodnutej náhradnej lekcie nie je možné opäť nahrádzať.

          

JURION vám ponúkA rôzne darčekové poukážky.

Takisto máme pre vaše deti ponuku narodeninových osláv s kompletným zabezpečením.

Zľavy | Darčekové poukážky | Narodeninové oslavy

FORMY PLATBY:

Predplatné na kurzy je potrebné uhrádzať nasledovným spôsobom:

I. V HOTOVOSTI na úvodnej cvičebnej hodine (po dohode s lektorkou)

II. PLATBA PREVODOM NA ÚČET
1. Príjemca: JURION s.r.o., Na Pažiti 6/d, Svätý Jur, banka: Tatrabanka č.ú.: 2920841821/1100

2. Variabilný symbol: dátum prvej lekcie (napr.. 05092010)

3. Poznámka: vaše meno a dátum prvej cvičebnej hodiny

v prípade detských kurzov meno dieťaťa a dátum prvej cvičebnej hodiny, (napr.: Petra Veselá 5.9.2010)

III. VKLADOM NA ÚČET

IV. ÚHRADA VYSTAVENEJ FAKTÚRY

Pokiaľ vám váš zamestnávateľ prepláca kurz zo sociálneho fondu, alebo ste živnostník a výdavok si môžete uplatniť v účtovníctve, zašlite nám mail, ktorý bude obsahovať objednávku s vašimi firemnými alebo osobnými údajmi. JURION vám na základe objednávky daný poplatok vyfaktúruje. Objednávku nám zašlite na adresu: jurion@jurion.sk