This is alternative content.

Iné aktivity

V JURIONe sme pre vás pripravili rad zaujímavých a poučných seminárov z rôznych oblastí života, pretože sa zameriavame na človeka ako celok a veríme, že tajomstvo úspechu spočíva nielen v pohybe, ale aj v racionálnom myslení či strave. Naši zamestnanci, ale aj viacerí externí kvalifikovaní odborníci vám odprezentujú najnovšie informácie z danej problematiky, tešia sa na otvorenú debatu a radi vám odpovedia aj na osobné otázky či problémy. JURION vám ponúka komplexný balíček služieb, to znamená pohyb a zdravý životný štýl v jednom.

Každý seminár sa uskutočňuje v závislosti od vášho záujmu, predpokladaný termín jednotlivých tém je spravidla raz štvrťročne. Jednotlivé semináre budeme avizovať v dostatočnom predstihu a je nutné sa ne prihlásiť vopred!