This is alternative content.

Pravidlá

Ako v každej inštitúcií, aj v JURIONe platia isté pravidlá. Budeme radi ak ich spolu s nami budete dodržiavať pre blaho, čistotu a príjemné prostredie nás všetkých, pretože bezpečnosť a poriadok sú pre nás dôležité rovnako, ako vaše deti a vy sami.

Pravidlá pre: