This is alternative content.

Kurzy pre deti


Kinderko pohybovka


MINI


Cieľom lekcie je správny psychomotorický vývin dieťaťa a to hravou formou, pomocou piesní a básní s priamou účasťou rodiča. Rozvíjame hrubú a jemnú motoriku, používame popritom rôzne pomôcky na podporu vnemov - zraku, sluchu, hmatu,... Celá hravá lekcia je uspôsobená veku detí danej skupinke. Deti spoznávajú, učia sa veľmi rýchlo a veľmi radi je úžasné pozorovať ako sa popasujú s novou výzvou.

Radi by sme aj touto cestou prehlbovali väzbu maminy a dieťatka, dopriali im čas len pre seba na spoznávanie, porozumenie. Spoločné žitie s malým človiečikom je úžasné dobrodružstvo, ktoré však veľmi rýchlo ubehne. Preto si ho treba vychutnať čo najviac.
 

MIDI

Lekcia je zameraná na rozvoj hrubej a jemnej motoriky dieťaťa v sprievode hravých pesničiek a riekaniek. Pohybové aktivity sú zostavené tak, aby rešpektovali vek a možnosti dieťaťa. Snahou je prispieť dieťa k jeho všestrannému rozvoju. Počas celej lekcie je prítomný rodič, ktorý sa do cvičenia aktívne zapája, podporuje svoje dieťa a pomáha mu napredovať. Komunikácia dieťa - rodič je veľmi dôležitá. Treba si uvedomiť, že v danom veku ste pre svoje dieťa tá najdôležitejšia bytosť na svete.
 

Deti sú zvedavé, hravé, bez zábran, pripravené skúšať nové veci, zisťovať, učiť sa. Toto všetko, ako aj vzájomné spoznávanie sa, rešpektovanie a toleranciu, chceme ešte viac podporiť. Možno aj vás samých dieťatko prekvapí a objavíte v ňom skryté možnosti. Veríme, že čas strávený v našom kurze bude pre vás i vašu ratolesť príjemný, pohodový, láskyplný, intenzívne prežitý, ale hlavne to bude priestor len a len pre vás dvoch.
 MAXI

V sprievode piesní a básní podporujeme správny psychomotorický vývin dieťaťa. Jednotlivé úkony sú primerané fyzickej a psychickej zdatnosti daného veku. Skupinka má limitovaný počet detí s rodičmi. Umožní nám to venovať čas všetkým deťom rovnomerne a dostatočne. Zároveň je to výnimočný spôsob na zlepšenie adaptability detí v kolektíve rovesníkov. Vaše dieťa určite ocení vašu prítomnosť a pozornosť, ktorú mu budete venovať. 

Príďte medzi nás a určite sa budete tešiť vy aj vaše kinderko! Napokon, koľko príležitostí máte len pre seba, keď vás nič a nikto nevyrušuje a môžete si užívať tie neopakovateľné výroky, pokriky, grimasy a vôbec všetko, čo je zo seba schopné vydať práve vaše dieťatko. 
 

MAXI FUN


Rozdiel medzi pohybovkou MAXI a MAXI FUN je nepatrný ale o tom v danom veku dôležitejší. Deti počas lekcie sa hrajú s maminami ale postupne, nenásilne,  volíme aktivity, kde mamina ostáva v ústraní a je len ako pozorovateľ. U každého dieťatka je však časový horizont na samostatnú činnosť iný. Snaha je komunikácia dieťaťa s lektorkou a kamarátmi bez rodiča. Samozrejme, cviky a hry sú zostavené tak, aby činnosti zvládali deti úplne sami. Je to veľmi dobrá forma na prípravu pred nástupom do škôlky.

Cieľom je podporiť sebadôveru dieťaťa a urobiť krôčik k osamostatneniu od maminy. Každého čaká nástup do škôlky, kde mamina už nebude.