This is alternative content.

Narodeninové oslavy

Nepoznám dieťa, ktoré nemá rado oslavy a prekvapenia. Všetky sa neuveriteľne tešia na svoje narodeniny a keď im doprajete nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu, kde budú hviezdiť medzi svojimi kamarátmi práve oni, ich radosť sa znásobí. JURION Vám aj touto cestou dopomôže ku krásnym zážitkom, veselým očkám a šťastným deťom.

Ponúkame Vám kompletný party balíček:

Pravidlá pre narodeninové oslavy:
  1. Narodeninová oslava sa realizuje po vzájomnej dohode organizátora a objednávateľa na základe dohodnutého termínu vrátane určenia času začiatku a ukončenia oslavy.
  2. Oslava sa realizuje výlučne v priestoroch JURIONu nato určených
  3. V prípade, že rodičia privezú deti neskôr ako bolo dohodnuté, oslava začne po dohode s objednávateľom (buď aj keď nie je plný stav detí alebo sa počká na posledné dieťa), avšak termín jej ukončenia ostáva podľa dohody.
  4. Narodeninovú tortu a občerstvenie zabezpečí organizátor narodenionvej oslavy po vzájomnej dohode s objednávateľom.
  5. Poplatok za oslavu sa hradí 10 dní vopred. V prípade odhlásenia alebo zmeny termínu narodeninovej oslavy v týždni pred samotnou oslavou, si organizátor účtuje storno poplatok za tortu a občerstvenie vo výške 15% z dohodnutej sumy. Ostatné peniaze budú vrátené objednávateľovi, pokiaľ sa nedohodne s organizátorom na náhradnom termíne.
  6. V prípade, že niektoré z nahlásených detí nemôže prísť, objednávateľ túto absenciu oznámi organizátorovi najneskôr 3hod. pred oslavou. Časť poplatku, ktorá pokrýva náklady na tortu a občerstvenie, sa nevracia.
  7. Rodič(ia) má(jú) na starosti bezpečnosť svojich detí a ich účasť na oslave je vítaná. 
Konkrétny program, občerstvenie a celková cenová kalkulácia sa určuje individuálne po vzájomnej dohode, ktorú sa vždy snažíme prispôsobiť Vašim požiadavkám. Predbežne: 1 dieťa/7 €
Platbu za narodeninovú oslavu je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet: Tatra banka 2920841821/1100, hradí sa vopred po vzájomnom dojednaní všetkých náležitostí. Oslavy realizujeme vždy v sobotu alebo nedeľu.

Zaplatením Vami objednanej narodeninovej oslavy, súhlasíte s našimi pravidlami pre narodeninovú oslavu (viď pravidlá vyššie).
 

Objednávky a rezervácie:

zasielajte na jurion@jurion.sk

alebo: 0917 - 851 728
 

Veríme, že si oslavu v JURIONe užijete a tešíme sa na Vás! Happy birthday JURIONáci!