This is alternative content.

Pravidlá pre detské kurzy s rodičom

Pravidlá pre:

  1. Počas celého kurzu zodpovedá za dieťa rodič, prípadne iná rodičom poverená dospelá osoba. Toto isté platí pre akýkoľvek pohyb dieťaťa v priestoroch JURIONu. 
  2. Od doručenia prihlášky po realizáciu platby držíme miesto kurzu max. do 4dní. Keď neprebehne platba, miesto prepustíme ďalšiemu čakateľovi. 
  3. Storno kurzu nie je možné. Nárok na vrátenie kurzovného má rodič iba v prípade, ak nemohol absolvovať kurz preukázateľne vinou prevádzkovateľa.
  4. V prípade Vašej neúčasti na kurze je nutné tento fakt ohlásiť telefonicky alebo sms najneskôr do 8:00 v deň lekcie. Ak tak neurobíte, Vaša lekcia prepadne a nemôžete si ju už nahradiť. Nahrádzať si je možné max. 2 hodiny a to do 2mesiacov od riadneho ukončenia Vami zaplateného kurzu. Náhradné hodiny je potrebné si vopred telefonicky alebo osobne dohodnúť. Vymeškanie dohodnutej náhradnej lekcie nie je možné opäť nahrádzať.
  5. Choré dieťatko žiadame neprinášať do centra a priestorov JURIONu, je nutné ho vyliečiť doma a radi Vás uvidíme v náhradnom termíne, ktorý spolu tel. alebo osobne dohodneme. 
  6. Dieťatko kŕmime iba v priestoroch na to určených, výnimkou je samozrejme kojenie, a to je možné kdekoľvek a kedykoľve

Vyplnením prihlášky a zaplatením kurzu súhlasíte s našimi podmienkami kurzov. Prihlášku posielame mailom po vyžiadaní na jurion@jurion.sk

Platbu za kurz je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet: Tatra banka 2920841821/1100 ako variabilný symbol uveďte dátum prvej lekcie (napr.25052010) a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a dátum prvej lekcie (napr. Janko Malý 25.5.2010)

Prineste si pohodlné oblečenie pre seba aj dieťatko, pre deti aj vhodnú obuv do interiéru (papučky), dieťatko by nemalo chodiť na boso. 

Na kurzy prichádzajte v predstihu aspoň 10 min., aby ste si spoločné chvíľky užívali bez stresu, v pohode a s úsmevom .