This is alternative content.

Pravidlá pre detský aerobic

Pravidlá pre:

 1. Zodpovednosť za dieťa, ktoré absolvuje kurz detského aerobicu, preberie JURION od okamihu zahájenia konkrétnej lekcie. Za predpokladu rešpektovania "pravidlá pre deti".
 2. Lekciu môže absolvovať dieťa len vo vhodnej obuvi a pohodlnom odeve.
 3. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame rodičom dieťa poistiť pre prípad úrazu! Ak by prišlo k úrazu, rodič bude okamžite kontaktovaný a hneď spísaná správa o úraze.
 4. Lekciu dieťa absolvuje bez prítomnosti rodiča alebo ním poverenou osobou. V prípade záujmu rodiča zúčastniť sa lekcie je to možné len v prípade aktívneho zapojenia sa (t.j. cvičenie v plnom rozsahu s deťmi) a to tiež len po dohovore s lektorkou. Štvrtá a ôsma (posledná) lekcia je verejne prístupná pre rodičov.
 5. Od doručenia prihlášky po realizáciu platby držíme miesto kurzu max. do 4dní. Keď neprebehne platba, miesto prepustíme ďalšiemu čakateľovi.
 6. Storno kurzu nie je možné. Nárok na vrátenie kurzovného má rodič dieťaťa iba v prípade, ak nemohlo absolvovať kurz preukázateľne vinou prevádzkovateľa.
 7. V prípade neúčasti dieťaťa na kurze je nutné tento fakt ohlásiť telefonicky alebo sms najneskôr do 8:00 v deň lekcie. Ak tak neurobíte, lekcia Vášho dieťaťa prepadne a nemôže si ju už nahradiť. Nahrádzať si je možné max. 2 hodiny a to do 2mesiacov od začatia Vami zaplateného kurzu. Náhradné hodiny je si potrebné vopred telefonicky alebo osobne dohodnúť. Vymeškanie dohodnutej náhradnej lekcie nie je možné opäť nahrádzať.
 8. Choré dieťa sa nesmie priviesť do centra a priestorov JURIONu, je nutné ho vyliečiť doma a radi Vás uvidíme v náhradnom termíne, ktorý spolu tel. alebo osobne dohodneme. 
 9.  
Pravidlá pre deti:
 1. Nutnosť rešpektovať lektorku
 2. Manipulácia s náradím len na pokyn lektorky
 3. Vstup do telocvične len v prítomnosti lektorky
 4. Absolvovanie lekcie len vo vhodnej obuvi - tenisky a pohodlnom oblečení
 5. Zákaz konzumácie, žuvanie žuvaciek, cukríky,...
 6. Doniesť si so sebou piť
 7. Nenosiť do telocvične mobil, len na vlastnú zodpovednosť
 8. Opustiť telocvičňu len po upozornení lektorky
Vyplnením prihlášky a zaplatením kurzu súhlasíte s našimi podmienkami kurzov. Prihlášku posielame mailom po vyžiadaní na jurion@jurion.sk

Platbu za kurz je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet: Tatra banka 2920841821/1100 ako variabilný symbol uveďte dátum prvej lekcie (napr.25052010) a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a dátum prvej lekcie (napr. Janko Malý 25.5.2010)

Prineste si pohodlné oblečenie pre seba aj dieťatko, pre deti aj vhodnú obuv do interiéru (papučky), dieťatko by nemalo chodiť na boso. 

Na kurzy prichádzajte v predstihu aspoň 10 min., aby ste si spoločné chvíľky užívali bez stresu, v pohode a s úsmevom .