This is alternative content.

Pravidlá pre detský kútik

Pravidlá pre:


Potrebujete zmenu, vaše dieťatko už doma neobsedí a jeho hračky ho už nebavia? JURION všetkým účastníkom našich kurzov BEZPLATNE ponúka k dispozícií detský kútik s množstvom hračiek vždy v čase otváracích hodín jednotlivých kurzov! Príďte sa sami presvedčiť o príjemnom prostredí s priateľskou atmosférou pre vás i vaše detičky. Stačí napísať mailík, že máte záujem prísť a my vám pošleme rozvrh, v akom čase je to možné. Bezplatné WiFi je u nás taktiež samozrejmosťou.

Milé deti, vážení rodičia! 

JURION Vám ponúka detský kútik pre vaše deti (a možno aj vás samých), kde spolu môžete stráviť príjemný čas hrou. Keďže chceme, aby ste sa u nás s deťmi cítili príjemne a bezpečne, stanovili sme zopár pravidiel nášho detského kútika a prosíme vás o ich dodržiavanie.

Sme veľmi radi, že k nám zavítate a veríme, že sa u nás budete cítiť dobre.

PRAVIDLÁ DETSKÉHO KÚTIKA: 

1. V detskom kútiku môžu byť deti len v sprievode dospelej osoby!

2. Detský kútik je určený výhradne klientom JURIONu.

3. Za bezpečnosť detí pri hrách zodpovedajú výhradne rodičia, alebo iná, rodičom poverená dospelá osoba, s ktorou dieťa prišlo do priestorov JURIONu, resp. detského kútika.

4. Nie je dovolené nešetrne zaobchádzať s hračkami, alebo ich úmyselne poškodzovať. Za hru dieťaťa je zodpovedný rodič, alebo iná, rodičom poverená dospelá osoba, s ktorou dieťa prišlo a zodpovedá aj za spôsobené škody.

5. V detskom kútiku udržujte poriadok a jedlo konzumujte v priestoroch na to určených!

6. Pri nedodržiavaní pravidiel môže personál dieťa s rodičom či doprovodom dospelej osoby vylúčiť.
 

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel a veríme, že sa vaše deti u nás dobre zabavia!

Aby sa deťom u nás páčilo a stále objavovali nové a nové obzory, snažíme sa dopĺnať a obmieňať hračky v detskom kútiku. Ak aj vy máte doma hračky, ktoré už pre vaše dieťatko nie sú zaujímavé, prineste ich k nám! Tu si priaznivcov určite nájdu. :o)